Bilgi çağının temelini oluşturan yönetim bilişim sistemleri dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe daha kapsamlı ve derinlemesine ele alınmakta, çok farklı uygulama alanları bulmakta, dolayısıyla da hızla önem kazanmakta ve birçok bilim dalını etkilemektedir. Yönetim bilişim sistemleri ile aktif etkileşime giren bu bilim dallarında söz konusu etkileşimin sağlam ve bilimsel bir temele oturtulması gereği kaçınılmazdır. Bu gelişmelere paralel olarak, hemen hemen her alandaki kişiler yönetimde verimliliği arttıran bu sistemler ile ilgilenmekte ve kendi alanlarında bu konuda uzmanlaşmak istemektedirler. Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz (Ücretli) Yüksek Lisans Programı'nın amacı bu alanda bilimsel altyapıya sahip uzmanlar yetiştirmek ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programları (Tezsiz), öğrencilerin yönetim bilişim sistemlerinde uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmelerinin yanı sıra temel bilimler ve mühendislik, sağlık bilimleri ve bunun gibi konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesin de temel olarak hedeflemektedir.

Program mezunları, bilgiye dayalı olarak iş yapan her türlü kurum/kuruluş ve şirkette (Bankacılık, Telekom, lojistik, sağlık, turizm, vb.), medya kuruluşlarında, ajanslarda, sosyal medya ve ilgili kuruşlarda, kısaca verinin bilgiye dönüştürülüp kullanıldığı her alan ve sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

Başlamadan başaramazsınız.