"Bilgi çağının temelini oluşturan yönetim bilişim sistemleri dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe daha kapsamlı ve derinlemesine ele alınmakta, çok farklı uygulama alanları bulmakta, dolayısıyla da hızla önem kazanmakta ve birçok bilim dalını etkilemektedir. Yönetim bilişim sistemleri ile aktif etkileşime giren bu bilim dallarında söz konusu etkileşimin sağlam ve bilimsel bir temele oturtulması gereği kaçınılmazdır. Bu gelişmelere paralel olarak, hemen hemen her alandaki kişiler yönetimde verimliliği arttıran bu sistemler ile ilgilenmekte ve kendi alanlarında bu konuda uzmanlaşmak istemektedirler.

Bu programdan mezun olduğunuzda verileri daha doğru analiz edebilecek ve çağın gereği olarak bilişim okur-yazarı olacaksınız. Sİzlere daha hızlı ve doğru kararlar alabilecek yöneticiler olacağınızı vaadediyoruz.

Başlamadan başaramazsınız."